Certifikáty

Všetky siete sú certifikované podľa EN.