Predmontované ochranné siete

Ochrana pred pádom je montovaná hneď pri montáži lešenia, netreba zábradlie a medzikusy, skrátená doba montáže, úspora prepravných nákladov.