Siete ako pracovné plošiny

Používájú sa na miesta, kde sa nedá postaviť lešenie a je problém umiestniť pracovnú plošinu.