Záchytné siete

Zabezpečujú súhrnnú bezpečnosť pri všetkých pracovných postupoch, výhodou je plná volnosť pohybu pracovníka.