Bočné ochranné siete s Isilink clipom

Pomocný prostriedok pri upevňovaní v priemysle a stavebníctve.