Laná – Pre najrôznejšie použitie v stavebníctve

Pomocný prostriedok pri upevňovaní v priemysle a stavebníctve.