Siete proti pádu materiálu

Zabezpečujú a poskytujú ochranu pred pádom zvetralej konštrukcie.